شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اوقاف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/03/31 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1372/05/11 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-