شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مشاغل آموزشي دانشگاهي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/04/15 استعلام اشخاص  
1371/06/01 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-