شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آراء صادره از سوي هيئت‌هاي حل اختلاف كار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/08/12 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1361/11/19 نظر شرعي شورا در خصوص آراء هيأت‌هاي حل اختلاف  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-