شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 77 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/11/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1366/12/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1367/09/15 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-