شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/01 طرح  
1401/09/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/09/30 نامه استمهال  
1401/10/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 75
1402/02/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/02/12 جدول تطبيقي  
1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 3
1402/05/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/05/31 جدول تطبيقي  
1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-