شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق تبصره‌هاي (6) و (7) به ماده واحده قانون الحاق سازمان‌هاي قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/12/27 لايحه  
1361/03/30 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-