شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه تعيين حكم براي رسيدگي به اختلافات بين شركت ايراني كالسيمين و شركت فيليپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/07/24 لايحه  
1360/05/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/06/05 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-