شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/04/10 لايحه  
1360/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/04/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-