شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه ماده (505) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/29 طرح  
1396/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/08/30 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-