شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص نبصره ماده 34 و مواد 36 و 37 آيين نامه اجرايي قانون ثبت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/10/12 نامه قوه قضائيه  
1363/12/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1360/08/05 استفتا از حضرت امام ره و فتواي ايشان  
1363/12/10 نامه اشخاص  
1363/12/23 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-