شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تفسير ماده (59) قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي وابسته به دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/13 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1361/09/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/10/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-