شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نامه شماره ت هـ م /312238 مورخ 1395/7/10 وزارت نفت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/03/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/31 گزارش کارشناسی  
1397/05/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/06/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-