شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه متمم قانون بودجه سال 1361

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/09/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1361/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1361/09/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-