شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح بند (ج) قانون كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوط و الحاق چهار تبصره به آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/11 لايحه  
1360/12/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/01/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-