شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 2 و 7 قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات بعدي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/05/08 نامه توليت آستان قدس رضوي  
1366/06/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-