شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و ششم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/25 استفساريه  
1360/04/03 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 76
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-