شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 200/94/94- 1394/10/5و رديف 577 از جدول ضميمه اين بخشنامه درخصوص جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي براي اجرا در سال 2016

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/09 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/08 گزارش کارشناسی  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-