شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه استفاده از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا خارجي به منظور استيفاي حقوق ملت ايران در دعاوي ايران عليه خارجيان و بالعكس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/11 لايحه  
1360/09/21 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 82
1360/09/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/10/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/10/03 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-