شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 و تبصره 2و1 آن از ماده 13 فرم قرارداد مشاركت مدني موضوع بخشنامه شماره 92/206546- 1392/7/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرداخت جريمه تأخير تأديه دين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/13 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/09 گزارش کارشناسی  
1398/02/03 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-