شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح لايحه قانون اساسنامه كميته ملي المپيك ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/11/09 لايحه  
1360/02/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/02/16 نامه شوراي نگهبان  
1360/03/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/03/16 نامه استمهال  
1360/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1360/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1360/04/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1360/04/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-