شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 18 قانون گذرنامه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/12/09 نامه دولت  
1363/04/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1362/10/04 نامه سازمان حج و زيارت  
1362/11/02 نامه سازمان حج و زيارت  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-