شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2/1643 (مصوب 1354/3/8) سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/01/19 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/02/26 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1369/03/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-