شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه درخصوص اصل شصت و نهم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1387/08/06 استفساريه  
1387/09/03 نظر شوراي نگهبان (مشورتي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-