شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند يك ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3هيئت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/05/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1378/06/20 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-