شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 55 و 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحي 1348

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/08/04 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1366/12/09 نامۀ دادگستري خرم آباد  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-