شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اختيارات رئيس جمهور در مورد اخطار و تذكر به ساير قوا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/12 استعلام اشخاص  
1359/11/08 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 113 - 156
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1359/09/05 اخطار رئيس جمهور به شورايعالي قضائي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-