شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه نحوه ترتيب وصول ‏پذيره و اهدايى (مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/06/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/08/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1381/04/16 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-