شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه منظورنمودن پرداخت‌هاي بانك مركزي بابت بدهي‌هاي دستگاه‌هاي دولتي به حساب دستگاه‌هاي مربوطه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/04/15 لايحه  
1361/04/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/05/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-