شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (ه‍) تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/05/26 طرح  
1398/06/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/06/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/06/26 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/31 نامه استمهال  
1398/07/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/28 جدول تطبيقي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1398/08/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-