شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/11/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/27 نامه استمهال  
1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-