شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/06/29 لايحه  
1395/06/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/06/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/06/20 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1396/08/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/08/13 جدول تطبيقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1396/08/30 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/06/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/6/17 شوراي نگهبان  
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-