شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح يك‌فوريتي اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/25 طرح  
1395/09/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-