شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح يك‌فوريتي اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/25 طرح  
1395/09/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/07 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/10/01 سي و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-