شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند 1 بخشنامه شماره 10/4614 - 1365/06/19 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/06/24 گزارش کارشناسی  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1399/06/16 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-