شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق توسعه صنايع دستي و فرش دستبافت و احيا و بهره‌برداري از اماكن تاريخي و فرهنگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/02/14 مصوبه هيات وزيران  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 52 - 53
1400/02/22 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1400/05/16 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله دو  
1401/02/21 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/03/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1399/06/26 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/6/26 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-