شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن عملكرد وزارت كشور در اجراى لايحه قانون مالكيت و بهره بردارى از اراضى واقع در آبخور سد دز و الغاى قراردادهاى كشت و صنعت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1376/12/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/10/29 نامه شوراي نگهبان  
1377/10/29 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-