شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چك‌هايي كه امكان وصول وجه و يا اقامه دعوي نسبت به آنها در مناطق جنگي وجود ندارد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/23 لايحه  
1360/12/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/12/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/01/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-