شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تبصره 4 مصوبه شماره 1885 مورخ 1393/2/14 شوراي اسلامي شهر تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/09/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/10/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/18 گزارش کارشناسی  
1398/04/30 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-