شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي ليبي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/04 لايحه  
1361/04/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/28 نامه استمهال  
1362/01/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-