شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/19 لايحه  
1400/03/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/03/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-