شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه‌هاي شماره 60/163232 مورخ 1397/06/20 و 60/177120 - 1397/07/06 معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/03/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/07/20 گزارش کارشناسی  
1398/10/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1399/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1399/10/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-