شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ذيل ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/04/13 نامه دولت  
1361/06/03 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-