شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/10 استفساريه  
1360/11/01 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 113 - 121
1360/11/28 نامه دولت  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
اقدام شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس جمهور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-