شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1368/ 160 شهردارى تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/09/21 استعلام دیوان عدالت اداري  
1368/10/13 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1369/05/04 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-