شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه چگونگي امهال وام

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/01 طرح  
1396/11/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/11/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 73
1396/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/01/18 جدول تطبيقي  
1397/01/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/01/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/08 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/01/22 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/1/22 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-