شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/03/12 طرح  
1393/04/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1393/04/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1393/05/11 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/04/25 چهاردهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-