شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 شماره 33887/125612-1395/10/12 معاون اول رئيس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/06/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/30 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-