شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آيين دادرسي مدني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/05/31 نامه قوه قضائيه  
1362/08/25 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1362/09/17 نامه دولت  
1362/10/29 نامه شوراي نگهبان  
1363/12/23 نامه شوراي نگهبان  
1365/02/17 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-