شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1394/12/25 فرمانداري كرمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/06/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-