شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/02/01 لايحه  
1400/03/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/03/26 نامه استمهال  
1400/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1400/10/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-