شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 بخشنامه شماره 30222/ل-1370/8/15 سازمان زمين شهري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/03/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1400/06/02 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-